info [@] cashaf.ir
۰۲۱-۴۴۶۵۳۶۵۷
کشاف ارتباطات کار و سرمایه کشاف ارائه دهنده خدمات هدیه و وفاداری

اپ موبایل مدیریت مشتری

- این اپ ، تمام توانایی های ماژول مدیریت مشتری را دارا میباشد. 


- مشتریان شما می توانند از این اپ برای تولید کارت های دیجیتال خود به شکل بارکد (که قابل اسکن در پایانه فروش است) و انجام عملیات پرداخت با آن ، استفاده کنند.